Menadžment neprofitnih organizacija

Menadžment neprofitnih organizacija
Profesor:
prof. dr.sc. Zdenko Klepić
Asistenti:
mr.sc. Nikola Papac
ECTS:
4
Sadržaj i cilj predmeta:

Materijali

Naziv materijala Godina Objava
volontiranje 02.06.2016
javno zagovaranje i lobiranje 02.06.2016
projektni menadžment 02.06.2016
samofinanciranje 02.06.2016
financiranje 02.06.2016
motivacija volontera 02.06.2016
HRM 02.06.2016
MNO 02.05.2015
MNO 02.05.2015
MNO 02.05.2015

Rezultati ispita za predmet