Pravilnici i upute

Pravilnici i upute

Naslov
Pravilnik o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih doktorskih studija Preuzmi dokument
Odluka o usvajanju Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih specijalističkih studija Preuzmi dokument
Pravilnik o diplomskom radu (NOVO) Preuzmi dokument
Obrazac prijave završnog rada (NOVO) Preuzmi dokument
Pravilnik o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja Preuzmi dokument
Statut Sveučilišta u Mostaru Preuzmi dokument
Priručnik za studente strane državljane Sveučilišta u Mostaru Preuzmi dokument
Upute za izradu kritickog prikaza Preuzmi dokument
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata na Sveučilištu u Mostaru Preuzmi dokument
Pravilnik o studiranju na Sveučilištu u Mostaru Preuzmi dokument
Protokol obrane diplomskog rada Preuzmi dokument
Izjava o akademskoj čestitosti Preuzmi dokument
Prijava obrane diplomskog rada Preuzmi dokument
Unutarnja naslovnica Preuzmi dokument
Vanjska naslovnica Preuzmi dokument
Prijava teme diplomskog rada Preuzmi dokument
Pravilnik o završnom radu (NOVO) Preuzmi dokument
NOSTRIFIKACIJA (ekvivalencija) obrazovnih isprava Preuzmi dokument
Zamolba-Povjerenstvu za priznavanje ispita Preuzmi dokument

Nostrifikacija (ekvivalencija) obrazovnih isprava

Naslov
NOSTRIFIKACIJA (ekvivalencija) obrazovnih isprava Preuzmi dokument

Pravilnici

Naslov
Pravilnik o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih doktorskih studija Preuzmi dokument
Odluka o usvajanju Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih specijalističkih studija Preuzmi dokument
Priručnik za studente strane državljane Sveučilišta u Mostaru Preuzmi dokument
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata na Sveučilištu u Mostaru Preuzmi dokument
Pravilnik o studiranju na Sveučilištu u Mostaru Preuzmi dokument

Upute za izradu završnog rada

Naslov
Obrazac prijave završnog rada (NOVO) Preuzmi dokument
Pravilnik o završnom radu (NOVO) Preuzmi dokument

Upute za izradu diplomskog rada

Naslov
Pravilnik o diplomskom radu (NOVO) Preuzmi dokument
Protokol obrane diplomskog rada Preuzmi dokument
Izjava o akademskoj čestitosti Preuzmi dokument
Prijava obrane diplomskog rada Preuzmi dokument
Unutarnja naslovnica Preuzmi dokument
Vanjska naslovnica Preuzmi dokument
Prijava teme diplomskog rada Preuzmi dokument