1
2
Temeljem Zapovjedi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije od dana 12.3.2020. godine, sva nastava na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u...
1
Statut Sveučilišta u Mostaru, ur. broj: 01-1685/20 od 26. veljače 2020. godine objavljuje se na oglasnoj ploči dana 5. ožujka 2020. godine.Isti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na...
2

Početna

Novosti

30.05.20 - 08:11
- Dana 29.5.2020. godine proveden je vanjski audit kojim se utvrđivala provedba standarda ISO 9001:2015 u poslovnim...
29.05.20 - 09:53
- Mole se svi studenti da u periodu od 1.6. do 15.6.2020. donesu i ostave svoj indeks na Ekonomski fakultet kako bi mogli...
28.05.20 - 14:10
- Mole se svi studenti Ekonomskog fakulteta da se u cilju zaštite osobnog zdravlja i zaštite zdravlja drugih studenata i...