1
2
Temeljem Zapovjedi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije od dana 12.3.2020. godine, sva nastava na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u...
1
Statut Sveučilišta u Mostaru, ur. broj: 01-1685/20 od 26. veljače 2020. godine objavljuje se na oglasnoj ploči dana 5. ožujka 2020. godine.Isti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na...
2

Home

Novosti

21.05.20 - 08:25
- Alphabet Group je u partnerstvu sa HR World organizacijom pokrenuo HR STARTER program namijenjen studentima. U pitanju je ...
17.05.20 - 11:38
- Molimo sve studente da sudjeluju u anketi o zadovoljstvu radom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru koja je dostupna u...
13.05.20 - 14:34
- U periodu od 1.6. do 6.6. održati će se izvanredni ispitni rok (propušteni travanjski rok). Termini ispitnog roka za svaki...