News

21.05.2020 - 08:25
Alphabet Group je u partnerstvu sa HR World organizacijom pokrenuo HR STARTER program namijenjen studentima. U pitanju je besplatni dvomjesečni HR tečaj za diplomce i studente završnih godina različitih univerziteta/sveučilišta u Bosni i...
17.05.2020 - 11:38
Molimo sve studente da sudjeluju u anketi o zadovoljstvu radom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru koja je dostupna u ISS sustavu.Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru u okviru sustava upravljanja kvalitetom svake akademske godine provodi...