Misija i vizija

Misija i vizija
 
MISIJA – Ekonomski Fakultet Sveučilište u Mostaru
Misija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru  kao znanstveno-istraživačke institucije visokog obrazovanja u polju ekonomije zasniva se na unapređenju kvalitete visokoškolskog obrazovanja. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru potiče izvrsnost koja rezultira razvoj kreativnih i visokoškolovanih mladih ljudi koji su spremni odgovoriti potrebama globalnog tržišta rada i koji su pokretačka snaga jačanja gospodarstva.
 

VIZIJA- Ekonomski Fakultet Sveučilište u Mostaru

Vizija Ekonomskog  fakulteta Sveučilišta u Mostaru usmjerena je na prepoznatljivost u izvrsnosti  koja će se temeljiti na visokim nastavnim i znanstvenim  standardima. Vizija je usmjerena prema obrazovanju koje će zadovoljiti potrebe tržišta rada i gospodarskog razvoja šire društvene zajednice. Kontinuitet poboljšanja poslovnog procesa Ekonomskog fakulteta pridonosi povećanju razine kvalitete svojih znanstvenih, obrazovnih i istraživačkih procesa  što pridonosi suradnji s drugim visokoškolskim i znanstvenim institucijama u zemlji i inozemstvu. Ekonomski Fakultet gradi svoju viziju na temeljima visoko motiviranih djelatnika i zadovoljnih studenata čiji razvoj i kompetencije trebaju biti prepoznatljive vrijednosti od strane uže i šire društvene zajednice.