Uprava

Uprava

Dekanat

 

Dekan  

 

red.prof.dr.sc. Igor Živko, dekan
e-mail: igor.zivko(at)ef.sum.ba

Prodekani

 

 

izv.prof.dr.sc. Anela Čolak, prodekan za poslovanje i međunarodnu suradnju
e-mail: anela.colak(at)ef.sum.ba


 

izv.prof.dr.sc. Nikola Papac, prodekan za nastavu, studente i suradnju s gospodarstvom
e-mail: nikola.papac(at)ef.sum.ba

Voditelj ureda dekanata  
Marsela Matković, prof.
e-mail: marsela.matkovic(at)ef.sum.ba