News

28.09.2020 - 08:03
Linkovi za sve online ispite koji se odvijaju dana 28.9.2020. na Ekonomskom fakultetu.Nastavnik: Josipa GrbavacLink: https://meet.google.com/hyo-nyft-qnoNastavnik: Zora Marijanović Link: Nastavnik: Link:  Raspored...
21.09.2020 - 14:44
Poziv za izjašnjavanje studenata o izboru smjera studija kojeg bi htjeli upisati u akademskoj 2020./2021. godini.Pozivaju se studenti sveučilišnog preddiplomskog studija koji su ostvarili uvjet za upis na IV. godinu studija i studenti stručnog...