Raspored online nastave za 2. tjedan

Raspored online nastave za 2. tjedan

Raspored online nastave i pripadajući linkovi za pristup nastavi.

U ponedjeljak 12.10.2020. godine započinje nastava u ONLINE formatu na zajedničkim predmetima na višim godinama (2. i 3. godina) preddiplomskog četverogodišnjeg i stručnog trogodišnjeg studija u Mostaru i Vitezu.

Raspored nastave s pripadajućim linkovima za pristup nastavi na svakom pojedinom kolegiju objavljeni su na linku RASPORED NASTAVE za svaki pojedini studij.

Raspored nastave za četverogodišnji preddiplomski studij sa pripadajućim linkovima:

I godina: https://ef.sum.ba/hr/raspored-nastave-za-i-godinu-pe

II godina: https://ef.sum.ba/hr/raspored-nastave-za-ii-godinu-pe

III godina: https://ef.sum.ba/hr/raspored-nastave-za-iii-godinu-pe

IV godina: https://ef.sum.ba/hr/raspored-nastave-za-iv-godinu-pe

 

Raspored nastave za trogodišnji stručni studij (Mostar i Vitez) sa pripadajućim linkovima:

I godina: https://ef.sum.ba/hr/raspored-nastave-za-i-godinu-ss

II godina: https://ef.sum.ba/hr/raspored-nastave-za-ii-godinu-ss

III godina: https://ef.sum.ba/hr/raspored-nastave-za-iii-godinu-ss

Ispod rasporeda za svaku godinu nalaziti će se linkovi za pristup online nastavi za svako pojedino predavanje i vježbe.

Nastava na diplomskom studiju i nastava na kolegijima smjera na preddiplomskom studiju (4. godina) započeti će 19.10.2020. godine.

Ukoliko postoje neke tehničke poteškoće i nejasnoće, javite nam se na mail: eucenje@ef.sum.ba