Raspored nastave za IV. godinu - PE

Raspored nastave za IV. godinu - PE

NAPOMENA: Link za pristup nastavi na pojedinom kolegiju nalazi se u popisu ispod. Za sve probleme nemogućnosti pristupa linku molimo da se javite predmetnom nastavniku ili na e-mail eucenje@ef.sum.ba

Popis linkova za pristup nastavi na pojedinom kolegiju:


Ia. Strateški menadžment (predavanja) - prof.dr.sc. Katerina Malić Bandur
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/yfz-jswk-qmg

Ib. Strateški menadžment (vježbe) - Luka Bosnić
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/abf-njgp-xko


IIa. Projektni menadžment  (predavanja) - doc.dr.sc. Nikola Papac
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/ihc-pdvw-jcd

IIb. Projektni menadžment (vježbe) - Lidija Šunjić
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/hmd-jhhg-ygs


III. Upravljačko računovodstvo (predavanja) - doc.dr.sc. Maja Letica
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/zbo-qjbh-kms


 
IV. Menadžerski informacijski sustavi IZBORNI PREDMET 3 (predavanja) - prof.dr.sc. Brano Markić
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/eay-vuqi-thk

IIa. Upravljačko računovodstvo (predavanja) - doc.dr.sc. Maja Letica
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/zbo-qjbh-kms


IIIa. Računovodstvo poreza (predavanja) - doc.dr.sc. Željko Bošnjak
Link za pristup nastavi: meet.google.com/bav-ouqu-gxn


IVa. Osiguranje i rizici (predavanja) - doc.dr.sc. Anela Čolak
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/hxy-iakt-dqo
 

Va. Računovodstveni informacijski sustavi IZBORNI PREDMET 3 (predavanja) - prof.dr.sc. Dražena Gašpar
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/zqa-bmum-qic

Vb. Računovodstveni informacijski sustavi IZBORNI PREDMET 3 (vježbe) - mr.sc. Mirela Mabić
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/oux-trmt-apf


Va. Fiskalni sustav EU IZBORNI PREDMET 3 (predavanja) - prof.dr.sc. Željko Šantić
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/mma-ywie-rpd?hs=151