Raspored nastave za II. godinu - SS

Raspored nastave za II. godinu - SS

NAPOMENA: Link za pristup nastavi na pojedinom kolegiju nalazi se u popisu ispod. Za sve probleme nemogućnosti pristupa linku molimo da se javite predmetnom nastavniku ili na e-mail eucenje@ef.sum.ba

Popis linkova za pristup nastavi na pojedinom kolegiju:


Ia. Osnove oporezivanja u BiH (predavanja) - prof.dr.sc. Željko Šantić
Link za pristup nastavi: meet.google.com/idq-ukth-gfc


IIa. Ekonomika poduzeća (predavanja) - doc.dr.sc. Dijana Ćavar
Link za pristup nastavi: http://meet.google.com/eos-uhrv-iir


IIIa. Poslovne financije (predavanja) - prof.dr.sc. Igor Živko
Link za pristup nastavi: meet.google.com/zwg-qqwj-ejh

IIIb. Poslovne financije (vježbe) - Jelena Jurić
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/imu-czgf-yiv


IVa. Obiteljsko poduzetništvo (predavanja) - doc.dr.sc. Nikola Papac
Link za pristup nastavi: meet.google.com/smj-eomk-wff
 

IVb. Troškovno računovodstvo (predavanja) - doc.dr.sc. Maja Letica
Link za pristup nastavi: meet.google.com/aem-ueje-vdw