Raspored nastave za II. godinu - SS

Raspored nastave za II. godinu - SS

NAPOMENA: Linkovi za pristup nastavi na pojedinom kolegiju koji se izvodi ONLINE nalazi se u popisu ispod.
Za sve probleme ili nemogućnosti pristupa linku molimo da se javite predmetnom nastavniku ili na e-mail eucenje@ef.sum.ba

Popis linkova za pristup nastavi na pojedinom kolegiju koji se izvodi ONLINE:


Osnove menadžmenta - prof.dr.sc. Katerina Malić Bandur 
Linkhttps://meet.google.com/vrs-syyq-anp