Raspored nastave za II. godinu - SS

Raspored nastave za II. godinu - SS

NAPOMENA: Linkovi za pristup nastavi na pojedinom kolegiju koji se izvodi ONLINE nalazi se u popisu ispod.
Za sve probleme ili nemogućnosti pristupa linku molimo javite se predmetnom nastavniku ili na e-mail eucenje@ef.sum.ba

Popis linkova za pristup nastavi na pojedinom kolegiju koji se izvodi ONLINE:  


Poslovne financije: meet.google.com/ovh-dgjp-zqm

Osnove marketinga: https://meet.google.com/czp-xwrs-ehh