Raspored nastave za III. godinu - SS

Raspored nastave za III. godinu - SS

NAPOMENA: Link za pristup nastavi na pojedinom kolegiju nalazi se u popisu ispod. Za sve probleme nemogućnosti pristupa linku molimo da se javite predmetnom nastavniku ili na e-mail eucenje@ef.sum.ba

Popis linkova za pristup nastavi na pojedinom kolegiju:


Ia.  Tržište kapitala (predavanja) - prof.dr.sc. Mila Gadžić  
Link za pristup nastavi: meet.google.com/ega-wxba-kmj

Ib.  Tržište kapitala (vježbe) - Jelena Jurić
Link za pristup nastavi: meet.google.com/jgk-fiei-xwy


IIa. Poduzetnička radionica (predavanja) - doc.dr.sc. Nikola Papac
Link za pristup nastavi: http://meet.google.com/fwi-poxf-xyg

IIa. Poduzetnička radionica (predavanja) - prof.dr.sc. Marija Čutura ( 7.4.2021. )
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/rxd-ewcr-vfp


IIIa. Strategije novih poslova (predavanja) - prof.dr.sc. Katerina Malić Bandur
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/dhc-qvnz-moe

IIIa. Upravljanje prodajom (predavanja) - doc.dr.sc. Sandra Jelčić
Link za pristup nastavi: meet.google.com/vhe-gcyf-undIa.  Tržište kapitala (predavanja) - prof.dr.sc. Mila Gadžić  
Link za pristup nastavi: meet.google.com/ega-wxba-kmj

Ib.  Tržište kapitala (vježbe) - Jelena Jurić
Link za pristup nastavi: meet.google.com/jgk-fiei-xwy


II. Oporezivanje dohotka i imovine (predavanja) - doc.dr.sc. Ante Džidić

Link za pristup nastavi: meet.google.com/kgz-hjbq-dra (dodatno za utorak 18.5.2021.)
Link za pristup nastavi: http://meet.google.com/thn-ayni-zkw


III. Računovodstvo poreza (predavanja) - doc.dr.sc. Željko Bošnjak
Link za pristup nastavi: meet.google.com/bav-ouqu-gxn


IV. Radionica za računovođe (predavanja) - prof.dr.sc. Maja Letica
Link za pristup nastavi: meet.google.com/thr-qmwt-aps