Raspored nastave za III. godinu - SS

Raspored nastave za III. godinu - SS

NAPOMENA: Linkovi za pristup nastavi na pojedinom kolegiju koji se izvodi ONLINE nalazi se u popisu ispod.
Za sve probleme ili nemogućnosti pristupa linku molimo da se javite predmetnom nastavniku ili na e-mail eucenje@ef.sum.ba

Popis linkova za pristup nastavi na pojedinom kolegiju koji se izvodi ONLINE:


Elektroničko poslovanje (predavanje) - prof.dr.sc. Dražena Gašpar
Link: https://meet.google.com/fjb-igxd-fhv

Menadžment nabave i logistika (predavanje) - prof.dr.sc. Maja Letica
Link: https://meet.google.com/yaa-fktf-yjb

Istraživanje tržišta (predavanje) - prof.dr.sc. Sandra Soče Kraljević
Link: https://meet.google.com/fbc-hmtb-hrq