Raspored nastave za I. godinu - PE

Raspored nastave za I. godinu - PE

NAPOMENA: Linkovi za pristup nastavi na pojedinom kolegiju koji se izvodi ONLINE nalazi se u popisu ispod.
Za sve probleme ili nemogućnosti pristupa linku molimo da se javite predmetnom nastavniku ili na e-mail eucenje@ef.sum.ba

Popis linkova za pristup nastavi na pojedinom kolegiju koji se izvodi ONLINE:


Statistika (predavanja) - prof.dr.sc. Zora Marijanović
Link za pristup nastavi: meet.google.com/rnt-qwps-fsn

Statistika (vježbe) - doc.dr.sc. Mirela Mabić
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/rnr-emyt-qtf

 

Engleski jezik II (vježbe) - dr.sc. jadranka Šimunović: meet.google.com/wqe-mnvq-cvo