Raspored nastave za I. godinu - PE

Raspored nastave za I. godinu - PE
NAPOMENA: Link za pristup nastavi na pojedinom kolegiju nalazi se u popisu ispod. Za sve probleme nemogućnosti pristupa linku molimo da se javite predmetnom nastavniku ili na e-mail eucenje@ef.sum.ba

Popis linkova za pristup nastavi na pojedinom kolegiju:


Ia. Mikroekonomija (predavanja) - doc.dr.sc. Dijana Ćavar
Link za pristup nastavi: meet.google.com/xak-oinp-rfv

Ib. Mikroekonomija  (vježbe) - Marina Jerinić
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/lookup/fmnmhpluvx?authuser=0&hs=179


IIa. Statistika (predavanja) - prof.dr.sc. Zora Marijanović
Link za pristup nastavi: http://meet.google.com/jye-dtnw-wse

IIb. Statistika (vježbe) - mr.sc. Mirela Mabić
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/zun-zmmn-wnk


III. Trgovačko pravo(predavanja) - doc.dr.sc. Marinko Jurilj
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/kpr-frjs-ihx


IVa. Engleski jezik II (predavanja) - prof.dr.sc. Ivana Grbavac
Link za pristup nastavi: meet.google.com/efv-ofvc-hev
 

IVb. Engleski jezik II (vježbe) - dr.sc. Jadranka Šimunović
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/xiz-vphm-juv


IVc. Njemački jezik II (predavanja i vježbe) - prof.dr.sc. Senka Marinčić
Link za pristup nastavi: