Raspored nastave za II. godinu - PE

Raspored nastave za II. godinu - PE

NAPOMENA: Linkovi za pristup nastavi na pojedinom kolegiju koji se izvodi ONLINE nalazi se u popisu ispod.
Za sve probleme ili nemogućnosti pristupa linku molimo da se javite predmetnom nastavniku ili na e-mail eucenje@ef.sum.ba

Popis linkova za pristup nastavi na pojedinom kolegiju koji se izvodi ONLINE:

Marketing (predavanja) - prof.dr.sc.Sanja Bijakšić

Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/gru-rydk-qow

Međunarodna ekonomija (predavanja) - prof.dr.sc. Alen Host
Link za pristup nastavi: https://meet.google.com/wmb-pjrd-vaj