Obavijesti

Obavijesti

21.03.2018 - 15:21
Ispitni rok za polaganje sadržajne razlike iz kolegija Statistika na Dvogodišnjem diplomskog studiju (DDM) se zakazuje za 27.3.2018. Točna satnica će biti oglašena u rasporedu nastave. 
20.03.2018 - 12:52
Poštovani studenti,U cilju kontinuiranog procesa sustava upravljanja kvalitetom Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru molimo Vas kao najznačajnije dionike našeg poslovnog procesa da sudjelujete...
12.03.2018 - 11:47
USMENI ispit iz kolegija Upravljanje poslovnim procesima (UPP) i Informatički menadžment (IM) na Jednogodišnjem i Dvogodišnjem diplomskom studiju (JDS i DDM) za zimske ispitne rokove u tekućoj...
11.03.2018 - 15:43
 Utorak 13. ožujka u 12h u učionici broj 8 održat će se prvi sastanak studenata ekonomije, sa studentskim predstavnicima. na sastanku će biti prezentirane aktivnosti Studentskog zbora koje su...
19.02.2018 - 08:59
Usmeni ispit iz kolegija Pravo međunarodne trgovine (DDM) za studente koji su pismeni ispit položili na prvom pismenom ispitnom roku će se održati u ponedjeljak, 19.2.2018. u 16:30. 
15.02.2018 - 16:24
Prvi termin usmenog ispita i upisa ocjena za studente koji su položili sadržajnu razliku iz kolegija Statistika će biti u utorak, 20.2.2018. u 16:00, a drugi termin će se održati nakon ispitnog roka...
01.02.2018 - 14:50
Obaviještavaju se studenti da će se upis ocjena iz predmeta Računovodstvo odgovornosti, za one studente koji su položili preko kolokvija u akademskoj 2017/2018 godini, održati u ponedjeljak 05....
29.01.2018 - 14:46
Mole se svi studenti koji su obavili stručnu praksu da prijave ispit Stručna praksa - JDS u ISS-u i dođu sa potvrdom o obavljenoj stručnoj praksi na upis ocjene 20.2.2018. u 12 sati (sala br.9)
23.01.2018 - 08:04
Obavijest studentima jednogodišnjeg diplomskog studija kako će se II. kolokvij iz kolegija Napredni financijski menadžment održati u petak 26.1.2018. godine u 10 sati.
22.01.2018 - 12:43
Obaviještavaju se studenti kako će Kolokvij 2 iz kolegija prve godine dvogodišnjeg diplomskog studija Upravljačko računovodstvo kod doc.dr.sc. Maja Letica, u skladu s prethodnim dogovorom,...

Pages