Obavijesti

Obavijesti

18.12.2019 - 11:50
Pred-rok iz kolegija Poslovna etika bit će održan 16.1.2020. godine u terminu nastave. Pored studenata koji ove Akademske godine slušaju kolegij, ispitu mogu pristupiti i studenti koji su isti...
17.12.2019 - 10:39
Obavijest studentima I. godine dvogodišnjeg diplomskog studija Mostar kako će se kolokvij iz razlikovnog kolegija Monetarna politika održati u četvrtak 19.12.2019. godine u 16.30 sati.
22.11.2019 - 08:58
Kolokvij iz kolegija Marketinška komunikacija, bit će održan 9.12.2019. u terminu nastave.
19.11.2019 - 17:18
  Ispitni rok za polaganje sadržajne razlike iz kolegija Statistika na Dvogodišnjem diplomskom studiju u Mostaru (DDM) se zakazuje za petak 22.11.2019. u 12:00 u dvorani 207...
26.09.2019 - 18:05
Profesorica Maja Lamza Maronić će ispite sa svih studija održati u ponedjeljak, 30.9.2019. u 10:30.
25.09.2019 - 23:45
Obavještavaju se studenti koji su položili pismeni dio ispita da će se usmeni dio ispita održati u četvrtak 26.09.2019. u 14 sati izv.prof.dr.sc.Josipa Grbavac
12.09.2019 - 09:54
Na temelju članka 63. i 198 Statuta Sveučilišta u Mostaru i sukladno Odluci Znanstveno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Ur.br: 02-266-01/19, Znanstveno-nastavno vijeće na 5...
04.09.2019 - 14:41
Radno vrijeme studentske službe od 30.9.2019. biti će svakim radnim danom od 10 do 14 sati.
14.08.2019 - 07:47
Raspored ispita Jesen 2019 - (termini ispita na jednogodišnjem diplomskom studiju)

Pages