Obavijesti

Obavijesti

31.10.2018 - 14:53
U cilju pripreme promocije, studenti diplomskih studija obvezni su najkasnije do petka 9.11.2018. predati diplomski rad kako bi obrana bila održana najkasnije do ponedjeljka 12.11.2018. godine....
27.09.2018 - 20:18
Upis ocjena iz kolegija Međunarodno poslovanje bit će održan 28.09.2018.g.u 10:00 sati , za studente koji su položili 25.09.2018.i na dekanskom roku .doc.dr.sc. Žana Mrkonjić
26.09.2018 - 12:33
Pregled sala i termina na dekanskom ispitnom roku koji će se održati u Mostaru 27.9.2018.Dokument u prilogu
21.09.2018 - 13:52
Studenti koji su prijavili ispit iz kolegija Međunarodno poslovanje za drugi jesenski ispitni rok (vrijedi i za DIPLOMSKI i za PREDDIPLOMSKI STUDIJ) mogu pristupiti ponovljenom...
19.09.2018 - 09:47
Usmeni ispiti za sve kolegije (svi studiji) koje predaje prof. Maja Lamza Maronić će se održati u ponedjeljak, 24.9.2018. u 10:00.Usmenom ispitu su dužni pristupiti svi studenti koji su pismene...
12.09.2018 - 15:06
Obavijest studentima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru kako će se dekanski ispitni rok održati u četvrtak 27.9.2018. godine prema terminima koji su navedeni ispod. Jednogodišnji...
08.07.2018 - 21:44
Obavijest studentima dvogodišnjeg diplomskog studija Mostar koji su položili pismeni dio ispita Financijske institucije i tržišta kod prof.dr.sc. Mile Gadžić, na drugom ispitnom roku 03.07.2018.,...
27.06.2018 - 20:09
Obavijest studentima koji rade diplomski rad pod mentorstvom prof.dr.sc. Sanje Bijakšić da se jave putem e-maila (sanja.bijaksic@ef.sum.ba) uz obavezno navođenje teme rada, najkasnije do petka...
24.06.2018 - 17:32
Upis ocjena iz kolegija Upravljanje prodajom - DDS i JDS će se održati 28.lipnja u 15 sati.                             ...
14.06.2018 - 12:44
Za studente koji su položili ispit iz kolegija Marketing neprofitnih organizacija - JDS preko pred-roka i kolokvija, upis ocjena bit će održan u ponedjeljak, 18.6.2018. godine u 14,00, ured br. 102....

Pages