Statistika - Sadržajna razlika - 1.god DDM

19.11.2019 - 17:18
Statistika - Sadržajna razlika - 1.god DDM
 
 
Ispitni rok za polaganje sadržajne razlike iz kolegija Statistika na Dvogodišnjem diplomskom studiju u Mostaru (DDM) se zakazuje za petak 22.11.2019. u 12:00 u dvorani 207.