Rezultati iz kolegija OPP

13.02.2019 - 13:37
Rezultati iz kolegija OPP
Rezultati iz kolegija Osobna prodaja i pregovaranje
Položili su:
1. Ivana Miloš
2. Nikola Marić
3. Ivan Čolak
4. Vlatko Ćorluka
5. Antonija Jukić
Usmeni dio ispita i upis ocjena za sve studente biti će u petak 15.02.2019. u 14 sati u uredu predmetnog nastavnika.
Predmetni nastavnik:
Prof.dr.sc. Sanja Bijakšić