Napredni financijski menadžment - JDS

07.02.2019 - 11:46
Napredni financijski menadžment - JDS

Obavijest studentima jednogodišnjeg diplomskog studija kako će se upis ocjena za studente koji su položili ispit Napredni financijski menadžment kroz kolokvije i predrok održati u terminu koji će biti oglašen na rezultatima prvog ispitnog roka.