Obavijesti / Akti i procedure

Obavijesti

24.06.2016 - 19:29
Javna obrana doktorske disertacije Mire Vujeva, polaznice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
24.05.2016 - 14:45
Izlaganja na istraživačkim radionicama, doktorskim konferencijama i istraživačkim seminarima  27.05.2016. godine  ISTRAŽIVAČKE RADIONICE u 17 sati1.     ...
18.05.2016 - 17:19
Prema odluci voditelja zajedničkog doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu definirani su termini izlaganja na istraživačkim...
01.04.2016 - 15:15
Javna obrana doktorske disertacije mr.sc. Anele Čolak, polaznice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
30.03.2016 - 16:42
Prema odluci Vijeća zajedničkih poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu definirani su termini izlaganja na istraživačkim...
12.01.2016 - 10:09
SVEUČILIŠTE U MOSTARUEKONOMSKI FAKULTET Mostar,12.01.2016. Sukladno članku 55. i 56. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u...
08.12.2015 - 17:48
Prema odluci voditelja zajedničkog doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu definirani su termini izlaganja na istraživačkim...
03.11.2015 - 10:10
Javna obrana doktorske disertacije Gorana Vučura, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
16.09.2015 - 19:15
SVEUČILIŠTE U MOSTARUEKONOMSKI FAKULTET Mostar,16.09.2015. Sukladno članku 55. i 56. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u...
16.09.2015 - 19:07
Prema odluci voditelja zajedničkog doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu definirani su termini izlaganja na istraživačkim...

Pages