Obavijesti / Akti i procedure

Obavijesti

25.01.2018 - 19:44
SVEUČILIŠTE U MOSTARUEKONOMSKI FAKULTET Mostar, 25.01.2018. Sukladno članku 55. i 56. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u...
25.01.2018 - 19:30
SVEUČILIŠTE U MOSTARUEKONOMSKI FAKULTET Mostar, 25.01.2018. Sukladno članku 55. i 56. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u...
29.11.2017 - 08:25
Prijavni obrazacSVEUČILIŠTE U MOSTARUS E N A TNa temelju članka 55. Statuta Sveučilišta u Mostaru, članka 5. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Mostaru i Odluke Senata Ur. broj: 01-...
28.02.2017 - 19:47
Javna obrana doktorske disertacije Tomislava Perića, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
28.02.2017 - 19:46
Javna obrana doktorske disertacije Dragana Gabrića, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
28.02.2017 - 19:46
Javna obrana doktorske disertacije Damira Ravlića, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
15.02.2017 - 19:14
Javna obrana doktorske disertacije Ivana Kožula, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
07.02.2017 - 12:27
Obaviještavaju se studenti zajedničkih poslijediplomskih doktorskih studija o zaključcima Vijeća zajedničkog PDS-a sa sjednice održane 24.siječnja 2017. godine u Splitu. Z A K L J U Č C...
30.01.2017 - 14:58
Javna obrana doktorske disertacije Ivice Ćorića, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
18.10.2016 - 14:25
Javna obrana doktorske disertacije Ante Džidića, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...

Pages