Termin ispita iz kolegija Fiskalna politika i upravljanje javnim dugom

15.07.2019 - 12:57
Termin ispita iz kolegija Fiskalna politika i upravljanje javnim dugom

Pismeni dio ispita iz kolegija Fiskalna politika i upravljanje javnim dugom kod prof. dr. sc. Ante Baje i prof.dr.sc. Hrvoja Šimovića održat će se u srijedu, 17.07.2019. godine u 8 sati  u sali 215.