Obavijesti / Akti i procedure

Obavijesti

13.01.2015 - 08:55
SVEUČILIŠTE U MOSTARUEKONOMSKI FAKULTET Mostar, 08.01.2015. Sukladno članku 55. i 56. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u...
01.10.2014 - 16:04
Prema odluci voditelja zajedničkog doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu definirani su termini izlaganja na istraživačkim...
01.10.2014 - 16:03
Javna obrana doktorske disertacije Sandre Jelčić, polaznice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
18.09.2014 - 15:36
SVEUČILIŠTE U MOSTARUEKONOMSKI FAKULTETMostar, 01.09.2014.Sukladno članku 55. i 56. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i odluke...

Pages