Javna obrana doktorske disertacije Sanje Kolenda

19.07.2019 - 14:02
Javna obrana doktorske disertacije Sanje Kolenda

Javna obrana doktorske disertacije Sanje Kolenda, polaznice poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, pod naslovom Povezanost promjena efektivne stope poreza na dobit i performansi poduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine" održat će se  02.09.2019. godine u 11 sati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru u sali 215 pred Povjerenstvom u sastavu: 

 

  1. Prof. dr. sc. Željko Šain, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, predsjednik
  2. Izv. prof. dr. sc. Željko Šantić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, mentor i član
  3. Izv. prof. dr. sc. Igor Živko, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, član

 

  Pristup javnoj obrani je slobodan.