1
2
3
Razredbeni postupak i formiranje rang liste pristupnika za upis u statusu redovitog uz potporu Ministarstava, provesti će se na temelju općeg uspjeha na kraju svakog završenog razreda...
1
Temeljem Zapovjedi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Hercegovačko-neretvanske županije od dana 12.3.2020. godine, sva nastava na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u...
2
Statut Sveučilišta u Mostaru, ur. broj: 01-1685/20 od 26. veljače 2020. godine objavljuje se na oglasnoj ploči dana 5. ožujka 2020. godine.Isti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na...
3

Početna

Novosti

04.06.20 - 10:42
- Razredbeni postupak i formiranje rang liste pristupnika za upis u statusu redovitog uz potporu Ministarstava, provesti će se na...
02.06.20 - 10:56
- Linkovi za sve online ispite koji se odvijaju danas na Ekonomskom fakultetu. 1. Nastavnik: Katerina Malić BandurLink na...
01.06.20 - 18:08
- Više od dvije godine Code Hub Mostar, coworking prostor u središtu grada otvoren od strane INTERA Tehnološkog Parka, svojim...