1
2
3
Linkovi za sve online ispite koji se odvijaju dana 30.9.2020. na Ekonomskom fakultetu.Marija Čutura link za obranu diplomskog rada:https://meet.google.com/jtm-jxwg-woe?pli=1&authuser=0 ...
1
Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru započeo je postupak prijema dokumentacije i upisa u prvu godinu studija za akademsku 2020./2021. godina. Prijem dokumentacije je od 6. do 11....
2
Prijava na upis na stručni studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru - centar Vitez Stručni studij traje 3 godine.Nakon završenog studija stječe se zvanje stručni prvostupnik/bachelor...
3

Početna

Novosti

30.09.20 - 08:03
- Linkovi za sve online ispite koji se odvijaju dana 30.9.2020. na Ekonomskom fakultetu.Marija Čutura link za obranu diplomskog...
21.09.20 - 14:44
- Poziv za izjašnjavanje studenata o izboru smjera studija kojeg bi htjeli upisati u akademskoj 2020./2021. godini.Pozivaju se...
18.09.20 - 23:10
- Ekonomski fakultet objavljuje upis u studenata u I. godinu studija Centar Vitez.Upisi studenata u prvu godinu stručnog studija...