Knjižnica fakulteta

Knjižnica fakulteta
Kontakt mail: knjiznica@ef.sum.ba

telefon: +387 (0)36 355 104
            +387 (0)36 355 108

Djelatno vrijeme za posudbu i povrat knjižne građe ponedjeljak - petak 10:00 - 14:00

Knjižnica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru smještena je u prizemlju lijevo.

U lokalnoj bazi Knjižnice, koja se nalazi na Internet stranici Fakulteta, možete pogledati knjige koje su na raspolaganju.

U bazi podataka Knjižnice nalaze se doktorske disertacije, magistarski radovi, diplomski radovi i razne publikacije.

U sklopu Knjižnice nalazi se Čitaonica koja je otvorena za studente Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru ponedjeljak – petak od 8:00 do 20:00.

Knjige u izdanju/suizdanju Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru

 

Radno vrijeme sveučilišne knjižnice  je od 09.00 do 14.00 sati.

 

E-mail: knjiznica@ef.sum.ba

Ponedjeljak – petak od 10:00 – 14:00

Djelatnik se nalazi u Knjižnici ili u uredu broj 4 (prvi ured lijevo).

PRAVILA KNJIŽNICE

 • korisnici su djelatnici i studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru;

 • članarina vrijedi jednu akademsku godinu (od 1.10. tekuće godine do 30.9. sljedeće godine);

 • članarina iznosi 10,00 KM;

 • prilikom učlanjenja dostaviti dokaz o uplati i indeks;

 • posuditi knjigu može samo korisnik osobno;

 • istovremeno se mogu posuditi dvije knjige na 14 dana, uz mogućnost produljenja ukoliko za istu knjigu ne postoji interes drugih korisnika;

 • svako kašnjenje naplaćivat će se 0,20 KM po danu;

 • korisnik je dužan pažljivo postupati sa posudbenom građom (nije dozvoljeno grubo i nepažljivo listanje, savijanje listova, pisanje, podvlačenje, itd.);

 • prilikom preuzimanja posudbene građe, pogledati njeno stanje i eventualna oštećenja prijaviti odmah;

 • ukoliko se utvrdi oštećenje knjižne građe, korisnik je dužan nadoknaditi štetu;

 • izgubljena ili uništena knjiga nadoknađuje se istom;

 • prije upisa u sljedeću akademsku godinu korisnik je dužan vratiti svu posudbenu građu

  Transakcijski račun za uplatu od 10,00 KM:

  UniCredit bank d.d. Mostar: 3381302271312140 s naznakom „za Knjižnicu“

  Dobro došli!

Lokalna baza podataka knjižnice u Mostaru


LNSS u Mostaru - Knjižnice su važne za izgradnju društva znanja

Prezentiran ERASMUS+ i najavljeno obilježavanje Nacionalnog dana svjesnosti o knjižnicama

U sklopu ostvarivanja planova projekta ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education (CBHE) – “Library Network Support Services (LNSS): Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services”, 24. svibnja 2017. godine na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru održan je sastanak voditelja fakultetskih knjižnica Sveučilištu u Mostaru na kojem su prezentirani rezultati dosadašnjeg rada na projektu.
 
Tijekom sastanka projekt ERASMUS + (LNSS) prezentiran je i studentima Sveučilišta te je istaknuto kako LNSS projekt ima za cilj modernizaciju knjižnica i nivoa stručnosti i kvalifikacija knjižničnog osoblja u visokoškolskim institucijama u zemljama Zapadnog Balkana.
 
Osoblje će biti obučeno za primjenu najnovijih knjižničnih standarda i praksi, ali je glavni cilj transformacija knjižnica u moderne elektronske knjižnice kroz jačanje značajnijeg učešća studenata i nastavnog osoblja u naučnim istraživanjima. Istaknuto je, kako je iznimno važno da knjižnica ostvari aktivniju ulogu u nastavi i učenju. One se moraju promovirati kao važni centri informacijske pismenosti i doživotnog učenja te biti pristupačne svim osobama koje se educiraju ili su u potrazi za točnom informacijom.
 
LNSS će modernizirati visokoškolske institucije kroz unaprjeđenje performansi, relevantnosti i dostupnosti knjižnica. LNSS se bavi ključnim izazovima vezanim za kvalitetu s kojim se suočavaju sveučilišne knjižnice, kao i nedostatkom modernih knjižničnih standarda i praksi te poboljšati nivo stručnosti i vještina knjižničnog osoblja kroz LNSS nastavni program i programe obuke
LNSS projektom planirano je i obilježavanje Library National Awareness Day(NAD)- Nacionalnog dana svjesnosti o knjižnicama koji će se obilježiti 8.rujna 2017. godine u suradnji s Univerzitetom u Sarajevu i Kantonalnom i univerzitetskom bibliotekom Bihać.
 
Osnovni cilj te manifestacije je ukazati na važnost knjižnica u izgradnji društva znanja i podignuti svijest građana o važnosti knjižnica uopće.
 
U sklopu obilježavanja Nacionalnog dana svjesnosti o knjižnicama, planirane su aktivnosti koje će uključiti sve knjižnice fakulteta Sveučilišta u Mostaru, ali i knjižnice osnovnih i srednjih škola naše regije čime se želi poslati snažna poruka o važnosti knjižnica,usluga koje nude te važnosti pisane riječi i točne i provjerene informacije, za sve dobne skupine u svim društvenim i obrazovnim segmentima suvremenog društva.