Upisi – Mostar 2023./2024.

Upisi – Mostar 2023./2024.

Upisi na Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru u akademsku 2023./2024. godinu

Klikom na pojedini studij saznaj sve potrebne informacije za upis na studij, preuzmi upisnu dokumentaciju i prezentaciju studija.

Obavijest i upute o upisima na prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija i stručnog studija za akademsku 2023./2024. godinu može se pogledati na stranici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru na sljedećem linku: http://ef.sum.ba/upisi

Obavijest o upisima na pojedine studije može se pogledati na sljedećim linkovima:

I. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ - 4 GODINE, 240 ECTS (KLIKNI: https://ef.sum.ba/hr/upe-240-ects)

Smjerovi se biraju pri upisu u četvrtu godinu, izvode se smjerovi s najvećim brojem zainteresiranih, a dostupni smjerovi su:

1. Računovodstvo i financije
2. Marketing
3. Menadžment
4. Poslovna informatika
5. Poslovanje s Europskom unijom

Prezentacija studija i smjerova koje možete studirati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. (klikni i preuzmi)


II.        STRUČNI STUDIJ - 3 GODINE, 180 ECTS (KLIKNI: https://ef.sum.ba/hr/ussm-180-ects)

Smjerovi se biraju pri upisu u drugu godinu, izvode se smjerovi s najvećim brojem zainteresiranih, a dostupni smjerovi su:

1. Poduzetništvo 
2. Računovodstvo i porezi
3. Turističko poslovanje

Prezentacija studija i smjerova koje možete studirati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. (klikni i preuzmi)


TERMINI UPISA:

Prijem dokumentacije/prijave do 7.7.2023. godine.
Dana 10.7.2023. godine objavit će se rang lista prijavljenih studenata.
Upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija za SVE studente provodi se od 10.7.2023. do 21.7.2023. godine u ljetnom upisnom roku.
Svi studenti koji se ne upišu u srpanjskom upisnom roku, upisu mogu pristupiti u rujanskom upisnom roku od 28.8. 2023. do 1.10.2023. godine.


Adresa: 
 Matice hrvatske bb,
 88000 Mostar

Kontakt:
 ☏036/355-100  (centrala) Nazovi!
 ☏036/355-102  (studentska služba) Nazovi!
 ☎036/355-130 (fax)
 e-mail: referada@ef.sum.ba

Društvene mreže:

        Facebook        Instagram        Twitter