Upisi - preddiplomski sveučilišni studij

Upisi - preddiplomski sveučilišni studij

Rijetko koje zanimanje pruža tako širok spektar mogućnosti zaposlenja kao što nude studijski programi na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Prema tome, na dobroj ste stranici…

Preddiplomski studij traje 4 godine.

Nakon završenog studija stječe se zvanje prvostupnik/bachelor ekonomije s ostvarenih 240 ECTS bodova.

Nakon završenog I. ciklusa obrazovanja imate mogućnost nastavka na II. ciklusu (4+1) kako bi stekli zvanje magistar ekonomije s ostvarenih ukupno 300 ECTS bodova.

No, krenimo redom…

Uvjet za upis je završena četverogodišnja srednja škola.

Status studenta može biti (student pri upisu odabire željeni status):

 1. Redovito uz potporu Ministarstva (Na Ekonomskom fakultetu NEĆE SE ODRŽATI klasični razredbeni ispit, nego će se vrednovati opći uspjeh iz sva četiri razreda srednje škole te prosjek ocjena iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika i Informatika. Detalji o razredbenom postupku nalaze se u tekstu u nastavku pod naslovom RAZREDBENI POSTUPAK)
  Uz već dostavljene dokumente za prijavu za razredbeni postupak za upis je potrebno donijeti i: 1 sliku 4x6 format, dokaz o uplati školarine na žiro račun Ekonomskog fakulteta s naznakom „školarina“ i dokaz o uplati za Studentski zbor.
  Prijava za upis – klikni i preuzmi

 

 1. Redovito uz plaćanje (izravni je upis bez pristupanja i polaganja razredbenog postupka)

  Potrebna dokumentacija za upis: izvadak iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena preslika); uvjerenje o prebivalištu (original), originalne svjedodžbe srednje škole; kandidati koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu Potvrdu/Rješenje o istovrsnosti svjedodžbi koje izdaje Ministarstvo znanosti kulture i športa HNŽ, Stjepana Radića 3, Mostar); 1 slika 4x6 format; dokaz o uplati školarine (staviti naznaku „školarina“) i dokaz o uplati za Studentski zbor.
  Prijava za upis – klikni i preuzmi

 

 1. Izvanredno (izravni je upis bez pristupanja i polaganja razredbenog postupka)
  Potrebna dokumentacija za upis: izvadak iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena preslika); uvjerenje o prebivalištu (original), originalne svjedodžbe srednje škole; kandidati koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu Potvrdu/Rješenje o istovrsnosti svjedodžbi koje izdaje Ministarstvo znanosti kulture i športa HNŽ, Stjepana Radića 3, Mostar); 1 slika 4x6 format; dokaz o uplati školarine (staviti naznaku „školarina“) i dokaz o uplati za Studentski zbor.
  Prijava za upis – klikni i preuzmi


Smjerovi se biraju pri upisu u četvrtu godinu, izvode se smjerovi s najvećim brojem zainteresiranih, a dostupni smjerovi su:

              1. Menadžment
              2. Marketing
              3. Računovodstvo i financije
              4. Poslovna informatika
              5. Poslovanje s Europskom unijom

Prezentacija studija i smjerova koje možete studirati na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. (klikni i preuzmi)

Vodič za buduće studente 2024./2025.  (klikni i preuzmi)


RAZREDBENI POSTUPAK (RANG LISTA):

 • Razredbeni postupak se provodi za studente koji žele upisati u statusu Redovito uz potporu Ministarstva

Na Ekonomskom fakultetu NEĆE SE ODRŽATI klasični razredbeni ispit, nego će se vrednovati opći uspjeh iz sva četiri razreda srednje škole te prosjek ocjena iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika i Informatika.

Potrebna dokumentacija za prijavu na razredbeni postupak (rang lista): izvadak iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena preslika); uvjerenje o prebivalištu (original), originalne svjedodžbe srednje škole ili ovjereni preslik svjedodžbi uz potvrdu fakulteta kojem su predati originali; dokaz o uplati (uplatnica) u iznosu od 50 KM na žiro račun Ekonomskog fakulteta s naznakom za razredbeni postupak.

Rang lista pristupnika formirati će se i objaviti nakon bodovanja svih valjanih dospjelih prijava do isteka roka za prijavu. Maksimalan broj bodova koji pristupnik može ostvariti je 35.

Ako pristupnik tijekom srednjoškolskog školovanja nije imao u nastavnom planu neki od predmeta, za godinu u kojoj se predmet nije izučavao i ocjenjivao unosit će se vrijednost 0.

Pristupnici će dokumentaciju dostavljati osobno u Studentsku službu ili skeniranu na e-mail upisi@ef.sum.ba

Prijava za razredbeni postupak (rang lista) - Klikni i preuzmi prijavu

Svi studenti mogu se upisati izravno u status redovitog uz plaćanje ili izvanredno od (datum će se naknadno odrediti) godine u ljetnom upisnom roku te od (datum će se naknadno odrediti) godine u jesenskom upisnom roku.


Prijem dokumentacije/prijave do (datum će se naknadno odrediti) godine.

Dana (datum će se naknadno odrediti) godine objavit će se rang lista prijavljenih studenata.

Upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija za SVE studente provodi se od (datum će se naknadno odrediti) godine u ljetnom upisnom roku. 

Svi studenti koji se ne upišu u srpanjskom upisnom roku, upisu mogu pristupiti u rujanskom upisnom roku od (datum će se naknadno odrediti) godine.


Žiro račun za uplatu upisnina je: 3381302271312140    (UniCredit Bank d.d.)
Cijena po semestru za redovito uz potporu Ministarstva 200,00 KM.
Cijena po semestru za redovito uz plaćanje 750,00 KM.
Cijena po semestru za izvanredno 750,00 KM.

Svi studenti dužni su na račun Studentskog zbora /naznaka za Studentski zbor/ uplatiti 10 KM na račun 3381302231566875 (UniCredit Bank d.d.).
 

POTREBNA DOKUMENTACIJA (klikni i preuzmi potrebnu dokumentaciju ovdje ili u uredu br. 2)

Pobliže obavijesti o upisima i uvjetima za izbor pristupnika, kao i druge informacije, možete dobiti na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

Adresa: 
 Matice hrvatske bb,
 88000 Mostar

Kontakt:

 ☏036/355-100 (centrala) Nazovi!
 ☏036/355-102  (studentska služba) Nazovi!
 ☎036/355-130 (fax)

 e-mail 1: referada@ef.sum.ba
 e-mail 2: upisi@ef.sum.ba

Društvene mreže:

        Facebook        Instagram        Twitter

Naša lokacija:

Dobro nam došli!

Galerija fotografija - kliknite na galeriju