Natjecanje studenata Fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta Džemal Bijedić

Natjecanje studenata Fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Univerziteta Džemal Bijedić

U svrhu razvoja ekonomskog potencijala Hercegovine i poduzetničkog duha kod mladih ljudi INTERA TP organizirao je natjecanje za najbolju studentsku ideju - Bizidea Competition 2015.

Finalni događaj na kojem su finalisti prezentirali svoje poslovne planove održao se 26.02.2015. u 10h u INTERA Tehnološkom Parku u sali Europa.

Na natječaj je stiglo 68 poslovnih planova s raznim poslovnim idejama od čega je u polufinalni dio natjecanja odabrano 33 tima.

Timovi su u razdoblju od 19. do 21.1.2015. sudjelovali obuci za pisanje poslovnog plana te su na temelju toga napisali finalne verzije poslovnih planova svojih ideja.

Komisija je na temelju profesionalnih kriterija ocijenila pristigle radove te odabrala po 6 finalista sa Sveučilišta i Univerziteta, koji su nakon prezentacija poslovnih planova  rangirani i sukladno tim i nagrađeni.