Ekonomski fakultet domaćin okruglog stola „Prilagodba obrazovnog sustava BiH-a europskom kvalifikacijskom okviru“

Ekonomski fakultet domaćin okruglog stola „Prilagodba obrazovnog sustava BiH-a europskom kvalifikacijskom okviru“

Dana 12. lipnja 2018.godine održan je Okrugli stol na temu „Prilagodba obrazovnog sustava BiH-a europskom kvalifikacijskom okviru“ u organizaciji ECSA-BIH (Asocijacija za studije europske zajednice u BiH), Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti BiH i Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Mostaru kao domaćina.

Okrugli stol održan je u sklopu projekta Europske unije „Experiences of Slovenia and Croatia to support Accession of Bosnia and Herzegovina to the EU“ u okviru Jean Monnet aktivnosti (Erasmus+ Program – Jean Monnet Activities, 586867-EPP-1-2017-1-BA-EPPJMO-SUPPA). Uvodničari okruglog stola bili su akademik prof.dr.sc. Jakov Pehar i akademik prof.dr.sc. Vinko Kandžija, predsjednik ESCA-e. Skupu su nazočili članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, prodekani i profesori te predstavnici Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja.