Obavijesti / Akti i procedure

Obavijesti

16.09.2015 - 19:15
SVEUČILIŠTE U MOSTARUEKONOMSKI FAKULTET Mostar,16.09.2015. Sukladno članku 55. i 56. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u...
16.09.2015 - 19:07
Prema odluci voditelja zajedničkog doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu definirani su termini izlaganja na istraživačkim...
07.07.2015 - 14:02
Prema odluci Vijeća zajedničkih poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu definirani su termini izlaganja na istraživačkim...
15.06.2015 - 17:06
Prema odluci voditelja zajedničkog doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu definirani su termini izlaganja na istraživačkim...
08.05.2015 - 13:03
Javna obrana doktorske disertacije mr.sc. Nikole Papca, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
04.03.2015 - 14:57
 Javna obrana doktorske disertacije Ruže Nedić, polaznice zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta...
04.03.2015 - 14:55
SVEUČILIŠTE U MOSTARUEKONOMSKI FAKULTET Mostar, 04.03.2015. Sukladno članku 55. i 56. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u...
17.02.2015 - 18:57
Prema odluci voditelja zajedničkog doktorskog studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu definirani su termini izlaganja na istraživačkim...
13.01.2015 - 14:26
OBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE Javna obrana doktorske disertacije Ivana Peronje, polaznika zajedničkog poslijediplomskog doktorskog studija Poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u...
13.01.2015 - 08:55
SVEUČILIŠTE U MOSTARUEKONOMSKI FAKULTET Mostar, 08.01.2015. Sukladno članku 55. i 56. Pravilnika o organizaciji i izvođenju poslijediplomskih studija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u...

Stranice