Termin ispita iz kolegija Poslovno upravljanje - menadžement

06.03.2019 - 17:14
Termin ispita iz kolegija Poslovno upravljanje - menadžement

Ispit iz kolegija Poslovno upravljanje - dio Menadžment kod prof. dr. sc. Ivone Vrdoljak Raguž održat će se u petak 22.03.2019. godine u 15 sati  u sali 215.