Dvogodišnji diplomski studij

Dvogodišnji diplomski studij

TRAJANJE STUDIJA:
dvije godine (četiri semestra)

Smjerovi se biraju pri upisu, a dostupni su sljedeći smjerovi:
  1. Menadžment
  2. Marketing
  3. Računovodstvo i financije
  4. Poslovna informatika

NASTAVNI PLAN I PROGRAM DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POSLOVNE EKONOMIJE - DVOGODIŠNJEG STUDIJA (od ak. 2023./2024.) (klikni i preuzmi)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POSLOVNE EKONOMIJE - DVOGODIŠNJEG STUDIJA (od ak. 2016. do 2023.) (klikni i preuzmi)


AKADEMSKI STUPANJ:
Magistar ekonomije (ukupno 300 ECTS bodova)


KOMPETENCIJE:
Završetkom diplomskog studija studenti stječu sposobnosti analize, sinteze i oblikovanja rješenja složenih problema iz područja poslovne ekonomije. Pored toga, ovim studijem kandidati razvijaju vještine uporabe analitičkih i statističkih metoda i postupaka u poslovanju.  Kroz nastavni i praktični dio nastave polaznicima osigurava stjecanje sposobnosti integriranja znanja u području poslovne ekonomije te kreativno traženje rješenja razvojnih i drugih problema poduzeća ili institucija, kao i njihova organiziranja i vođenja.


UVJETI UPISA:
Završen trogodišnji sveučilišni preddiplomski studij poslovne ekonomije na javnoj visokoobrazovnoj instituciji (ostvareno 180 ETCS bodova) ili završen trogodišnji stručni studij na javnoj visokoobrazovnoj instituciji uz obvezu polaganja dva razlikovna predmeta Financijske institucije i tržišta i Monetarna politika te polaganje sadržajne razlike iz kolegija Matematika i Statistika ili završen neki drugi trogodišnji ili četverogodišnji studij (ne ekonomsko usmjerenje) na javnoj visokoobrazovnoj instituciji i ostvareno minimalno 180 ETCS bodova uz obvezu polaganja sljedećih predmeta: Osnove ekonomije, Računovodstvo, Marketing, Menadžment, Poslovne financije, Statistika i Matematika (ako se utvrdi da su Statistika i Matematika polagani na završenom studiju utvrđuju se sadržajne razlike koje student polaže) ili završen prvi ciklus i ostvareno minimalno 180 ETCS bodova na nekoj visokoobrazovnoj instituciji koja nije javna uz polaganje utvrđenih razlika. 

Natječaj za upis studenata u prvu godinu objavljuje Sveučilište u Mostaru u svibnju svake godine za cijelo Sveučilište. Pristupnici koji ostvare pravo upisa, pri upisu su obvezni priložiti originalnu dokumentaciju i originalne svjedodžbe.


Svi  detalji  o  načinu  upisa na dvogodišnji diplomski studij,  načinu  studiranja  te  prezentacija  studija  i  upisna dokumentacija nalaze se na linku:

https://ef.sum.ba/hr/uddsm


Cijena po semestru za redovito uz plaćanje 950,00 KM.
Cijena po semestru za izvanredno 950,00 KM.
Žiro račun za uplatu upisnina je: 3381302271312140    (UniCredit Bank d.d.)

Svi studenti dužni su na račun Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta uplatiti 10 KM na račun 3381302271312140 (UniCredit Bank d.d.).


Adresa: 
 Matice hrvatske bb,
 88000 Mostar

Kontakt:

 ☏036/355-100  (centrala) Nazovi!
 ☏036/355-103  (studentska služba) Nazovi!
 ☎036/355-130 (fax)

 e-mail: referada@ef.sum.ba

Društvene mreže:

        Facebook        Instagram        Twitter

Dobro nam došli!

 

Naša lokacija:

Galerija fotografija - kliknite na galeriju