Marketing

Marketing
Profesor:
prpf.dr.sc. Sanja Bijakšić
Asistenti:
Sandra Jelčić
ECTS:
7
Sadržaj i cilj predmeta:

Materijali

Naziv materijala Godina Objava
Marketing uvodno 25.11.2015