Natječaj - Za obavljanje stručne studentske prakse za akademsku 2014./2015. godinu GOSPODARSKA KOMORA

Natječaj - Za obavljanje stručne studentske prakse za akademsku 2014./2015. godinu GOSPODARSKA KOMORA
Temeljem odluke Upravnog odbora Gospodarske komore Grada Mostara (GK Mostar) o otvaranju dva mjesta za studentsku praksu u GK Mostar objavljuje se
 
NATJEČAJ
 
Za obavljanje stručne studentske prakse za akademsku 2014./2015. godinu.