Obavijesti

Obavijesti

14.12.2017 - 09:26
Prvi kolokvij iz kolegija Istraživanje tržišta bit će održan u petak 15.12.2017. godine u 15,30 sati.Izv.prof.dr.sc. Sandra Soče Kraljević
13.12.2017 - 23:46
  PRVI kolokvij iz predmeta RIS održati će se u petak, 15.12.2017. u 17:30
07.12.2017 - 11:20
Kolokvij iz predmeta Poslovno odlučivanje će se održati u petak 08.12. u 17:30 sati.Predmetni nastavnikprof. dr.sc. Zora Marijanović
04.12.2017 - 18:08
Obaviještavaju se studenti prve godine diplomskog studija o odgađanju nastave na kolegiju Makroekonomija - Financijske institucije i tržišta koja je bila planirana za 8.12.2017.Novi termin...
30.11.2017 - 17:40
Obavještavaju se studenti da će se kolokvij iz Osnova marketinga održati 1.12.2017. u 15:30 sati.
30.11.2017 - 13:58
Obavijest studentima 1.godine diplomskog studija u Vitezu da će se predavanja iz Strateškog menadžmenta koja su bila planirana  1.12. 2017. (petak) odrzati  2.12.2017. (subota) s...
02.11.2017 - 09:54
Obavijest studentima diplomskog studija o pomjeranju termina nastave za kolegije MONETARNA POLITIKA (Z) i UPRAVLJANJE BANKAMA (RF) sa petka 3.11.2017. na subotu 4.11.2017. sa početkom u 8:30 prema...
24.10.2017 - 13:54
Poštovani diplomanti,dana 24. studenog 2017. godine s početkom  u 16:00 sati u prostoriji Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Centar Vitez (Poslovni centar FIS Vitez) bit će održana...
19.10.2017 - 16:24
Radno vrijeme studentske službe centra u Vitezu je četvrtak 12:00-17:00, petak 12:00-20:00 i subota od 8:00-14:00 sati.
10.10.2017 - 15:45
Obavijest studentima kako će se u petak 13.10.2017. u 16,30 sati održati kratki sastanak prodekana i studenata zainteresiranih za upis na dvogodišnji diplomski studij. Tema sastanka je organizacija...

Stranice