Četverogodišnji preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije (240 ECTS)

Četverogodišnji preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije (240 ECTS)

TRAJANJE STUDIJA
četiri godine (osam semestara)

Smjerovi se biraju pri upisu u četvrtu godinu, izvode se smjerovi s najvećim brojem zainteresiranih, a dostupni smjerovi su:
A. Računovodstvo i financije
B. Marketing
C. Menadžment
D. Poslovna informatika
E. Poslovanje s EU

NASTAVNI PLAN I PROGRAM PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POSLOVNE EKONOMIJE (od ak. 2023./2024.)  (klikni i preuzmi)

NASTAVNI PLAN I PROGRAM PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POSLOVNE EKONOMIJE (od ak. 2016. do 2023.)  (klikni i preuzmi)


AKADEMSKI STUPANJ
Prvostupnik/bachelor ekonomije (240 ECTS bodova)


KOMPETENCIJE
Kompetencije polaznika koji završe studij ogledaju se u sljedećem: sposobnost razumijevanja ključnih ekonomskih zakonitosti; analiza pojava u ekonomskom okruženju u kojem djeluju pojedinci, poduzeća i država; obavljanje složenih ekonomskih poslova u profitnim poslovnim subjektima, neprofitnim organizacijama te javnim poduzećima i institucijama; sposobnost pokretanja vlastitih poduzetničkih projekata; sposobnost organiziranja i upravljanja računovodstvom i financijama u privatnim poduzećima, financijskim institucijama, javnim poduzećima i institucijama; sposobnosti kreativnog rješavanja složenih problema u marketingu i njegovim specifičnim područjima; primjena IT-a u poslovnim procesima; poslovanje na globalnom tržištu i poslovanje s zemljama EU. 

Studij osposobljava polaznike da temeljna znanja i kritičko razumijevanje načela vezanih za poslovnu ekonomiju mogu primijeniti na kreativan i poslovan način.


UVJETI UPISA
završena četverogodišnja srednja škola


NAČIN PROVEDBA RAZREDBENOG ISPITA
Natječaj za upis studenata u prvu godinu objavljuje Sveučilište u Mostaru u svibnju svake godine za cijelo Sveučilište. U njemu su naznačeni rokovi do kada se primaju prijave i kada se održava razredbeni (kvalifikacijski) postupak.

Razredbenom postupku mogu pristupiti svi prijavljeni kandidati za četverogodišnji preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije koji studij upisuju u statusu redovitog uz potporu ministarstva.

Pri razredbenom postupku vrednovati će se opći uspjeh iz sva četiri razreda srednje škole te prosjek ocjena iz predmeta Hrvatski jezik, Matematika i Informatika.

Potrebna dokumentacija za prijavu na razredbeni postupak (rang lista): izvadak iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena preslika); uvjerenje o prebivalištu (original), originalne svjedodžbe srednje škole ili ovjereni preslika svjedodžbi uz potvrdu fakulteta kojem su predati originali; dokaz o uplati (uplatnica) u iznosu od 50 KM na žiro račun Ekonomskog fakulteta s naznakom „za razredbeni postupak“.

Rang lista pristupnika formirati će se i objaviti nakon bodovanja svih valjanih dospjelih prijava do isteka roka za prijavu. Maksimalan broj bodova koji pristupnik može ostvariti je 35.

Ako pristupnik tijekom srednjoškolskog školovanja nije imao u nastavnom planu neki od predmeta, za godinu u kojoj se predmet nije izučavao i ocjenjivao unosit će se vrijednost 0.

Pristupnici koji ostvare pravo upisa, pri upisu su obvezni priložiti originalnu dokumentaciju i originalne svjedodžbe.


Svi  detalji  o  načinu  upisa četverogodišnjeg preddiplomskog sveučilišnog studija poslovne ekonomije,  načinu  studiranja  te  prezentacija  studija  i  upisna dokumentacija nalaze se na linku:

https://ef.sum.ba/hr/upe-240-ects


Žiro račun za uplatu upisnina je: 3381302271312140    (UniCredit Bank d.d.)
Cijena po semestru za redovito uz potporu Ministarstva 200,00 KM.
Cijena po semestru za redovito uz plaćanje 750,00 KM.
Cijena po semestru za izvanredno 750,00 KM.

Svi studenti dužni su na račun Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta uplatiti 10 KM na račun 3381302271312140 (UniCredit Bank d.d.).


Adresa: 
 Matice hrvatske bb,
 88000 Mostar

Kontakt:
 ☏036/355-100 (centrala) Nazovi!
 ☏036/355-102  (studentska služba) Nazovi!
 ☎036/355-130 (fax)

 e-mail 1: referada@ef.sum.ba
 e-mail 2: upisi@ef.sum.ba

Društvene mreže:
        Facebook        Instagram        Twitter

Naša lokacija:

Dobro nam došli!

Galerija fotografija - kliknite na galeriju