Poslovna matematika – sadržajna razlika termin ispita

26.01.2018 - 19:06
Poslovna matematika – sadržajna razlika termin ispita

Ispit iz kolegija Poslovna matematika – sadržajna razlika (DDV) održat će se u terminima 3.2.2018. u  11:00 i 17.2.2018. u 11:00 sati.