Elektronska prijava ispita - ISS

27.01.2015 - 09:17
Elektronska prijava ispita - ISS

 

INFORMACIJE o ISS-u - ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA

1) Prijava ispita koji se polažu 4 ili više puta

  • Svi studenti koji ispite polažu 4+ put (4., 5. ili ... puta) prvo moraju izvršiti obvezne uplate za polaganje ispita te će tek onda moći prijaviti ispit. Naime, sustav ne dopušta prijavu ispita ukoliko ne postoji evidentirana uplata. 
  • Za uplatu i evidenciju uplate u sustavu u prosjeku trebaju 2 dana. 
  • Za uplatu nije potreban nikakav poziv na broj.

2) Dani za prijavu/odjavu: 3/2.

  • Ispit možete prijaviti 3 dana prije termina održavanja, a odjaviti ga možete 2 dana prije termina održavanja.