Zlatno S za najbolji rad iz ekonomije i bankarstva

Zlatno S za najbolji rad iz ekonomije i bankarstva

Sparkasse Banka je u partnerstvu sa pet vodećih Ekonomskih fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Tuzli, Zenici, Banja Luci i Sveučilišta u Mostaru, uspostavila nagradu „Zlatno S za najbolji rad iz oblasti ekonomije i bankarstva“.

Za nagradu se do 20.07.2022. mogu prijaviti visoko stručni radovi koji nude empirijski, istraživački ili analitički potkrijepljene prijedloge rješenja za izazove ili bolje korištenje potencijala ekonomije i bankarstva u BiH.