Uspješno organizirana CEO konferencija na Ekonomskom fakultetu Mostaru

Uspješno organizirana CEO konferencija na Ekonomskom fakultetu Mostaru

Dana 17.5.2014. godine u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održana je studentska CEO konferencija. CEO konferencija u Mostaru je plod suradnje Ekonomskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, zajedno s Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu kao nositeljem projekta.