Uručena zahvalnica Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru za potporu LEAP konferenciji

Uručena zahvalnica Ekonomskom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru za potporu LEAP konferenciji

LEAP Summit je jedna od najvećih konferencija za mlade (poduzetnike, studente, predstavnike udruga itd.) koja se održava u raznim gradovima u jugoistočnoj Europi.

Svoju potporu tom međunarodnom projektu dao je i Ekonomski fakultet, Sveučilišta u Mostaru, stoga je i uručena zahvalnica od jednog od organizatora LEAP Mostar, Kristijana Marića, za njihovu potporu.

Ove godine pored Mostara, održana je i u Zagrebu od 11. do 13. svibnja 2017. Na konferenciji u Zagrebu su sudjelovali i naši studenti: Tibor Aničić, Franjo Bošnjak, Ante Ćubela, Luka Hrstić, Luciano Kovačević, Ivana Dragoje, Anto Novaković, Darko Pivić, Željka Vučetić i Ante Vrljić.