U sklopu nastave iz kolegija Projektni menadžment održano predavanje na temu „EU projekti“

U sklopu nastave iz kolegija Projektni menadžment održano predavanje na temu „EU projekti“

Dana 11.4. u sklopu nastave iz kolegija Projektni menadžment održano je gostujuće predavanje na temu „EU projekti“. Predavanje je održao Ilija Papac, djelatnik Ministarstva financija i trezora BiH te jedan od vodećih eksperata iz BiH iz područja implementacije i kontrole EU projekata u BiH (IPA I i IPA II). Predavanju su prisustvovali studenti svih smjerova III. i IV. godine Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.  U sklopu predavanja objašnjene su područja primjene, programi, pravila te ključne kompetencije i znanja za savladavanja IPA II programa za BiH.

Ovo predavanje je zamišljeno kao uvod u radionicu za pisanje EU projekata (IPA II) koja će se održati ove godine u sklopu nastave i vježbi iz kolegija Projektni menadžment na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

doc.dr.sc. Nikola Papac