U sklopu nastave iz kolegija Osnove menadžmenta uspješno održane tri radionica na temu „Razvoj turističkog proizvoda kroz korištenje lokalnih resursa“

U sklopu nastave iz kolegija Osnove menadžmenta uspješno održane tri radionica na temu „Razvoj turističkog proizvoda kroz korištenje lokalnih resursa“
U sklopu nastave iz kolega Osnove menadžmenta održane su tri radionice (28.IV, 5. i 12.V) na temu „Razvoj turističkog proizvoda kroz korištenje lokalnih resursa“ koju je održao stručnjak za kreiranje turističkog proizvoda g. Masato Kuroda.
Sve radionice su održane u amfiteatru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u sklopu nastave iz kolega Osnove menadžmenta, a sudjelovali su studenti Ekonomskog fakulteta i ostali studenti sa cijelog Sveučilišta.
Cilj radionice bio je upoznati studente sa pozitivnim primjerima iz prakse vezanim za promociju i marketing, te sa konceptom „Regionalnih povezničkih centara“ ili „Michinoeki“  i njihovom primjenom na području Hercegovine.
Navedene aktivnosti se provode u okviru Projekta za razvoj međunarodnog turističkog koridora Hercegovine i zaštitu okoliša u Bosni i Hercegovini, kroz potporu Japanske agencije za međunarodnu suradnju JICA.
Budući da je ovaj ciklus radionica namijenjen prvenstveno studentima, a sadržaj je prilagođen mladoj generaciji kao budućim nositeljima razvoja turizma u Hercegovini. Fokus prve radionice bilo je stvaranje ideje. Gosp. Kuroda podijelio je sa studentima svoja iskustva u stvaranju ideje, o tome zašto je važna diverzifikacija lokalnih aktivnosti, kako postojeći proizvod prilagoditi turističkom tržištu i sl. Druge dvije radionice bile su fokusirane na metode razvoja novog proizvoda i na promociju.