Tehnička misija MMF-a u posjeti Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Tehnička misija MMF-a u posjeti Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru

Dana 9.3.2016. godine Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru bio je domaćin Tehničkoj misiji MMF-a u sklopu posjete Vladi HNŽ-a. Razgovaralo se o reformi načela raspodjele prihoda u Federaciji BiH. U raspravi je ukazano na nedovoljnu transparentnost kriterija raspodjele neizravnih poreznih prihoda i potrebu sveobuhvatne reforme načela raspodjele na temelju objektivnih znanstveno utvrđenih kriterija kojima će se osigurati izvršavanje osnovnih fiskalnih funkcija na načelima fiskalnog federalizma.

Predložene izmjene trebale bi polučiti viši stupanj i razinu kvalitete usluga koje pružaju županije i općine.