Svečana promocija Ekonomskog fakulteta u Mostaru

Svečana promocija Ekonomskog fakulteta u Mostaru

Dana 29.11.2022. godine održana je promocija diplomanata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru

Ovaj svečani dan za diplomante Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i njihove obitelji započeo je u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u nazočnosti roditelja, rodbine, prijatelja, kolega studenata i profesora gdje je održana svečana promocija diplomanata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Na promociji u Mostaru promovirano je 164 diplomanata, od čega 69 prvostupnika/bachelora ekonomije, 32 stručna prvostupnika/bachelora ekonomije i 63 magistara ekonomije (15 magistara ekonomije sa završenim dvogodišnjim diplomskim studijem i 48 magistar ekonomije sa završenim jednogodišnjim diplomskim studijem).

Na početku promocije diplomantima se obratio rektor Sveučilišta u Mostaru prof.dr.sc. Zoran Tomić koja je čestitao diplomantima, njihovim roditeljima i obiteljima na ostvarenom uspjehu te istako kako oni predstavljaju novu generaciju, novu snagu i moć koja će mijenjati postojeće i stvarati novo društvo. U svome govoru posebno je naglasio da svaka promjena počinje prvim korakom, a to je promjenom sebe samoga. Rektor je zahvalio obiteljima diplomanata na podršci na cijelom putu koji su oni prošli te se posebno zahvalio na povjerenju u odabiru Sveučilišta u Mostaru kao mjesta studiranja. Na poseban način u svome govoru istaknuo je i sve projekte i aktivnosti kojima Ekonomski fakultet doprinosi Sveučilištu u Mostaru.

Nakon rektora diplomantima i njihovim obiteljima obratio se dekan Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru prof.dr.sc. Igor Živko. Dekan je svoje obraćanje započeo sa osvrtom na temeljna ekonomska pitanja u životu jednog studenta, a to su tko, što, za koga naglašavajući u odgovorima na ova pitanja kako su njihove diplome potvrda zalaganja, sposobnosti i ustrajnosti u ostvarenju jednog od ciljeva na putu vlastite afirmacije za njih same ali i za društvenu zajednicu i domovinu kojoj pripadaju. Na poseban način je istakao upravo tu društvenu ulogu ekonomiste u modernom društvu koje se nalazi pred izazovima gospodarske krize te ulogu ekonomista u stvaranju moderne i drugačije domovine i društva u kojem živimo. Dekan je u svome govoru pozvao sve da ostanu u svojoj domovini te da budu nositelji promjene i napretka svojim znanjem i sposobnostima. Svoje je razmišljanje zaključio pozivom svima da promjenu koju su sami započeli na sebi nastave u društvu i domovini u kojoj žive. Na koncu zahvalio se iskreno roditeljima, članovima obitelji i svima onima koju su na bilo koji način ugradili sebe u ovaj uspjeh diplomanata.

Pored dodjele diploma dekan je dodijelio i dekanove nagrade za sedmoro studenata koji su ostvarili izniman uspjeh u prethodnoj akademskoj godini (klikni i vidi dobitnike dekanove nagrade za akademsku 2021./2022.).

Cijeli događaj promocije u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače uveličale su svojim divnim glasovima i glazbenim točkama sestre Ramljak.

GALERIJA SLIKA (klikni, pregledaj i preuzmi)