Svečana dodjela diploma na Ekonomskom fakultetu

Svečana dodjela diploma na Ekonomskom fakultetu

Svečana dodjela diploma na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. 

Dana 18.12.2020. godine u prostorijama Ekonomskog fakultet Sveučilišta u Mostaru održana je svečana dodjela diploma diplomantima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Dodijeljene su  diplome za 249 diplomanata, od čega su 102 prvostupnika/bachelora ekonomije, 42 stručna prvostupnika/bachelora ekonomije i 105 magistara ekonomije (12 magistara ekonomije sa završenim dvogodišnjim diplomskim studijem i 93 magistar ekonomije sa završenim jednogodišnjim diplomskim studijem).

Pored toga najboljim studentima dodijeljene su i Dekanove nagrade. Detalji o dobitnicima nalaze se na linku.

Popis diplomanta po pojedinom studiju nalazi se na linkovima ispod:

   1. Stručni prvostupnici / bachelori ekonomije – klikni i preuzmi spisak
   2. Prvostupnici / bachelori ekonomije – klikni i preuzmi spisak
   3. Magistri ekonomije (dvogodišnji diplomski studij) – klikni i preuzmi spisak
   4. Magistri ekonomije (jednogodišnji diplomski studij) – klikni i preuzmi spisak

Studenti koji nisu bili u mogućnosti preuzeti diplome, iste mogu preuzeti od 11.1.2021. godine svaki radni dan u Studentskoj službi.