DOBITNICI DEKANOVE NAGRADE ZA USPJEH U AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI

DOBITNICI DEKANOVE NAGRADE ZA USPJEH U AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI

Dobitnici dekanove nagrade za uspjeh u akademskoj 2019./2020. godini

 

Na temelju članka 154. Statuta Sveučilišta u Mostaru, Odluci Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru o dekanovoj nagradi, Zapisniku o prispjelim prijavama na natječaj Ur. broj: 02-1411-02/20 od 7. prosinca 2020. godine Rješenjem dekanice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru Ur. broj: 02-1148-02/20 od 15. prosinca 2020. godine

Dekanova nagrada dodjeljuje se sljedećim studentima

  1. Magdalena (Zdenko) Marušić, završila jednogodišnji diplomski studij s prosjekom ocjena 5,00.
  2. Robert (Frano) Tokić, završio jednogodišnji diplomski studij s prosjekom ocjena 5,00.
  3. Petra (Stanislav) Nakić, završila prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija poslovne ekonomije s prosjekom ocjena 4,50 
  4. Katarina (Drago) Kvesić, završila drugu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija poslovne ekonomije s prosjekom ocjena 4,40
  5. Ivan (Miro) Vladić, završio  treću godinu sveučilišnog preddiplomskog studija poslovne ekonomije s prosjekom ocjena 4,10
  6. Iva (Josip) Trogrlić, završila četvrtu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija poslovne ekonomije s prosjekom ocjena 5,00.

Nagrade će se uručiti uz dodjelu diploma u Mostaru, 18. prosinca 2020. godine u 10 sati.

TAJNIŠTVO