Studentski zbor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru raspisuje natječaj za financiranje projekata koji su od značaja za studente i društvo, doprinose kvaliteti studentskog zbora Ekonomskog fakulteta

Studentski zbor Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru raspisuje natječaj za financiranje projekata koji su od značaja za studente i društvo, doprinose kvaliteti studentskog zbora Ekonomskog fakulteta

Natječaj je otvoren od 22.veljače 2017. do 1. ožujka 2017. godine.

Aplikacije je potrebno dostaviti u Ured Studentskog Zbora Ekonomskog fakulteta  u navedenom razdoblju te poslati kopiju u elektronskom obliku na mail ekonomija2017@gmail.com .

Privremeni i konačni rezultati bit će objavljeni na službenim web stranicama  Studentskog Zbora  Ekonomskog fakulteta . Koordinator projekta može uložiti žalbu putem e-maila na privremene rezultate Natječaja u roku od 3 dana od objave.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Pri aplikaciji je obvezno priložiti:

• Obrazac A1 za pojedince ili obrazac A2 za udruge; obrazac B i obrazac C
(preuzeti sa službenih web stranica Studentskog zbora
http://studentskizbor.ba/index.php/docs/obrasci-za-projekte)

• Presliku prve stranice indeksa koordinatora projekta / predsjednika Udruge,

• Potvrda o registraciji udruge,

• Studenti pojedinci kratki životopis, udruge program djelovanja.

• Uz obvezne dokumente dozvoljeno je priložiti sve što može ići u korist prepoznavanja projekta.