STUDENTSKA PRAKSA U PROCREDIT BANCI

STUDENTSKA PRAKSA U PROCREDIT BANCI

ProCredi banka studentima Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru pruža mogućnost obavljanja stručne prakse i sudjelovanje u projektu Banking Officer-a.

Stručna praksa i projekt Banking Officer

Za vrijeme rada kao praktikant, studenti imaju priliku upoznati se sa poslovnom filozofijom ProCredit Banke i principima odgovornog bankarstva. Osim toga, kroz rad u poslovnicama ili u različitim odjelima u upravi banke, stječu se važna praktična iskustva. Ovim projektom mogu se iskusiti različiti aspekti rada sa klijentima i partnerima.
Detalji o stručnoj praksi nalaze se na linku: https://hr.procredit-group.com/…/recruitme…/internships.html

Svi zainteresirani studenti mogu se prijaviti na oglase za Banking Officer, Praksu i otvorenu poziciju Službenik za poslovanje za malim poduzećima.

Prijave poslati na linkove: 
Link za prijavu studenata za Banking Officer-a: https://cv-uploader.procredit-group.com/Default.aspx…

Link za prijavu na praksu: https://cv-uploader.procredit-group.com/Default.aspx…